Utredning og anbefaling om testing av smittestoffer i blod fra norske blodgivere

06. februar 2012

Høringsfrist 01.05.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har sendt på høring utredning og anbefaling om testing av smittestoffer i blod fra norske blodgivere. Transfusjonstjenestens kvalitetsråd er et rådgivende organ for Helsedirektoratet og andre som skal bidra til et godt og mest mulig likeverdig sikkerhets- og kvalitetsnivå på landets transfusjonstjeneste.

Saksbehandler

Terje Sletnes