Utredning og anbefaling om testing av smittestoffer i blod fra norske blodgivere

06. februar 2012

Høringsfrist 01.05.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Terje Sletnes