Prioriteringsveileder om barnesykdommer og for fysikalsk og rehabiliteringsmedisin

06. februar 2012

Høringsfrist 09.05.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har sendt på høring prioriteringsveileder om barnesykdommer og for fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin.

Lenke til høringsvedleggene:
http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helsetjenesten/riktigere_prioritering/h_ringer/prioriteringsveileder_for_barnesykdommer_og_for_fysikalsk__og_rehabiliteringsmedisin__ute_p__h_ring__375544

Saksbehandler

Terje Sletnes