Høring forslag til endring av forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK- registerforskriften) og forskrift om legemidler (legemiddelforskriften)

06. februar 2012

Høringsfrist 12.05.2009

Fristen er utløpt

Helse- og omdorgsdepartementet foreslår en utvidelse av SYSVAK-registeret og forbedring av rapporteringssystemet for vaksinebivirkninger. I dag gir SYSVAK-forskriften bare hjemmel for å registrere vaksinasjoner av personer som er omfattet av det nasjonale programmet for vaksinering mot smittsomme sykdommer (Barnevaksinasjonsprogrammet). HOD mener at det  er behov for å utvide SYSVAK-registeret til også å omfatte vaksinasjoner av personer som ikke er omfattet av Barnevaksinasjonsprogrammet. Det er spesielt behov for å innføre meldeplikt for all vaksinasjon med vaksine mot livmorhalskreft, forårsaket av humant papillomavirus (HPV-vaksine), både for barn og voksne. Det foreslås også å åpne for registrering av vaksiner utenom Barnevaksinasjonsprogrammet, når de vaksinerte selv samtykker til en slik registrering. 

Saksbehandler

Hanne Riise-Hansen |