Høring forslag til endring av forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK- registerforskriften) og forskrift om legemidler (legemiddelforskriften)

06. februar 2012

Høringsfrist 12.05.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hanne Riise-Hansen |