Høring - Landsstyresak - Lovendring - forslag fra Norsk indremedisinsk forening om at nåværende § 3-6-4, 6. ledd utgår

06. februar 2012

Høringsfrist 16.04.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Odvar Brænden