Høring - utkast til nasjonal prioriteringsveileder for Øre,-nese-, halssykdommer i ukene 10-16, 2009

06. februar 2012

Høringsfrist 15.04.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til nasjonal prioriteringsveileder for øre-, nese-, halssykdommer i ukene 10-16, 2009. etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeider de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet nasjonale prioriteringsveiledere for rettighetstildeling og fristsetting innenfor 30 fagområder. Arbeidet har foregått i samarbeidsprosjektet ”Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten”. De ferdige prioriteringsveilederne blir utgitt som nasjonale veiledere fra Helsedirektoratet

Saksbehandler

Audun Fredriksen