Landsstyresak – Lovendring – endring av lovenes § 4-3, 5. ledd – fordeling av kontingentinntekter

06. februar 2012

Høringsfrist 16.04.2009

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Anne Torill Nordli