Høring – forslag til forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning og forslag om endring i registerforskriftene og forvaltningsforskriftene

06. februar 2012

Høringsfrist 15.04.2009

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Elisabeth Søyland