Høring - Faglige og organisatoriske krav til legevakten. Videreutvikling av legevaktsbaser og interkommunalt samarbeid. Rapport fra arbeidsgruppe: "Godt legevaktsarbeid"

06. februar 2012

Høringsfrist 02.04.2009

Fristen er utløpt

Sentralstyret oppnevnte en arbeidsgruppe som skulle arbeide med faglige og organisatoriske retningslinjer for godt legevakstsarbeid basert på bemannede vaktsentralser med interkommunalt samarbeid som overordnet føring. arbeidsgruppens rapport ble overlevert Sentralstyret 27.01.09 og sendes i henhold til Sentralstyrets vedtak på bred organisatorisk høring 

Saksbehandler

Kari Jussi Lønning |