Høring - Faglige og organisatoriske krav til legevakten. Videreutvikling av legevaktsbaser og interkommunalt samarbeid. Rapport fra arbeidsgruppe: "Godt legevaktsarbeid"

06. februar 2012

Høringsfrist 02.04.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kari Jussi Lønning