Landsstyresak - Forslag om endring av Legeforeningens lover § 3-1-1, 1. og 3. ledd - landsstyrerepresentasjon for regionsutvalgene

06. februar 2012

Høringsfrist 16.04.2009

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Odvar Brænden