Høring: obligatorisk turnustjeneste i sykhjem

06. februar 2012

Høringsfrist 14.04.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen