Høring: obligatorisk turnustjeneste i sykhjem

06. februar 2012

Høringsfrist 14.04.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre turnusforskriften § 4, slik at tjeneste i sykehjem blir obligatorisk i turnustjenesten for leger.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen