Høring- forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven

06. februar 2012

Høringsfrist 11.02.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i universitets- og høyskoleloven § 2-1 vedrørende NOKUTs (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) oppgaver og myndighet, samt § 3-9 om eksamen, i § 4-7 om sanksjoner ved fusk, endringer i forbindelse med sammenslåing av institusjoner, institusjonenes ansvar for norsk fagspråk, innlemming av Arkeologisk museum i Stavanger i Universitetet i Stavanger og lovfesting av betegnelsen universitetssykehus.

Saksbehandler

Einar Skoglund