Høring - Green Paper on the European Workforce for Health

06. februar 2012

Høringsfrist 16.02.2009

Fristen er utløpt

Legeforeningens ender for første gang ut et europeisk dokument til høring/kommentar fra foreningene. Det som skjer i Europa får større og større innflytelse på norsk helsetjenste. Legeforeningen har i økende grad engasjert seg i europeisk legeforeningsarbeid og øsnker også derfor innspill fra foreningsleddene mht de sakene som behandles.

Saksbehandler

Bjørn O Hoftved |