Høring - Green Paper on the European Workforce for Health

06. februar 2012

Høringsfrist 16.02.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bjørn O Hoftved