Høring - Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering - Norsk vitenskapsindeks (NVI)

06. februar 2012

Høringsfrist 11.02.2009

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Elisabeth Søyland