Høring - forslag til forskrift om endring av forskrift om egenandelstak 1 mv. - innføring av automatisk frikortordning

06. februar 2012

Høringsfrist 07.02.2009

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om endring av forskrift om egenandelstak 1 mv. - innføring av automatisk frikortordning.
Formålet med forslagene innebærer en presisering i forskrift om egenandelstak 1 av Helsedirektoratets rett til å innhente informasjon om alle betalte egenandeler via innsendte krav om refusjonsoppgjør fra behandlere og tjenesteytere som utfører behandling eller yter tjenester for folketrygdens regning.

Saksbehandler

Lars Duvaland |