Høring - forslag til forskrift om endring av forskrift om egenandelstak 1 mv. - innføring av automatisk frikortordning

06. februar 2012

Høringsfrist 07.02.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Lars Duvaland |