Landsstyresak - lovendring- forslag om endring av § 3-6-4, 6. ledd

06. februar 2012