Landsstyresak - lovendring- forslag om endring av § 3-6-4, 6. ledd

06. februar 2012

Høringsfrist 02.03.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Odvar Brænden