Faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten - forebygging, utredning og behandling av overvekt

06. februar 2012