Faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten - forebygging, utredning og behandling av overvekt

06. februar 2012

Høringsfrist 19.11.2008

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Waal