Europakommisjonens direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester

06. februar 2012