Europakommisjonens direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester

06. februar 2012

Høringsfrist 15.11.2008

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Elisabet Huitfeldt