Utkast til veileder for behandling av barn med narkolepsi

21. desember 2012

Høringsfrist 01.03.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Et nasjonalt kompetansemiljø med støtte fra Helsedirektoratet har utarbeidet et utkast til veileder for behandling av barn med narkolepsi og oversatt et europeisk materiale som er kalt retningslinjer for behandling av voksne med narkolepsi.  

Høringen gjelder utkast til veileder. Retningslinjer for behandling av voksne med narkolepsi er lagt ved som et eksempel og skal ikke besvares.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen Medisinsk fagavdeling