Høring- regulering av epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte opplysninger

21. desember 2012

Høringsfrist 30.12.2012

Fristen er utløpt

Departementet foreslår to endringer i helsepersonelloven. Den første innebærer at reglene om epikrise i forskrift om pasientjournal § 9 flyttes inn i helsepersonelloven. I tillegg forslås det en ny bestemmelse som gjør unntak fra taushetsplikten

På grunn av korte frister har sekretariatet laget utkast til høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet som det ønskes kommentarer på.

Saksbehandler

Hanne Riise-Hansen | Avdeling for Jus og arbeidsliv