Høring- regulering av epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte opplysninger

21. desember 2012

Høringsfrist 30.12.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hanne Riise-Hansen Avdeling for Jus og arbeidsliv