Landsstyremøtet 2013 - innmelding av ordinære saker

06. desember 2012

Høringsfrist 05.03.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningens landsstyremøte avholdes 4. – 6. juni 2013 i Alta. For å forberede landsstyremøtet best mulig orienteres det i dette brevet om ulike frister foran landsstyremøtet.

Frist for innmelding av ordinære saker er tre måneder før møtet, dvs mandag 04.03.2013

Saksbehandler

Jorunn Fryjordet | Helsepolitisk avdeling