Landsstyremøtet 2013 - innmelding av ordinære saker

06. desember 2012

Høringsfrist 05.03.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jorunn Fryjordet Helsepolitisk avdeling