Høring - Beslagleggelse og destruksjon av ulovlig privatimporterte legemidler

06. desember 2012

Høringsfrist 28.12.2012

Fristen er utløpt

Privatpersoners import av legemidler til eget bruk er sterkt økende, og daglig kommer flere tusen småforsendelser med innhold av legemidler til Postens godssenter.

Ofte vil ikke en lege ha vurdert om bruk av legemidlet er nødvendig og trygt. I tillegg får ikke pasienten informasjon på eget språk fra lege, apotek eller pakningsvedlegg, og pasientens bruk forblir ofte ukjent for helsepersonell i Norge. Privatimport av legemidler innebærer derfor en risiko for den enkeltes helse og for folkehelsen.

Saksbehandler

Anjam Shuja | Helsepolitisk avdeling