Høring - endring i pasient- og brukerrettighetsloven

29. oktober 2012

Høringsfrist 29.12.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og lovendringer som er nødvendige for å implementere pasientrettighetsdirektivet.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår flere endringer i pasient- og brukerrettighetsloven kap.2, og samtidig foreslår de lovendringer som er nødvendige for å implementere pasientrettighetsdirektivet i norsk lovgivning.

Hovedformålet med forslagene til lovendringer er å forenkle og forbedre regelverket, bedre understøtte et forsvarlig pasientforløp, samt sikre tilgang til spesialisthelsetjenesten for de pasientene som har behov for dette.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tonsaker Avdeling for Jus og arbeidsliv