Høring - endring i pasient- og brukerrettighetsloven

29. oktober 2012

Høringsfrist 29.12.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tonsaker Avdeling for Jus og arbeidsliv