Høring - endringer i psykisk helsevernlov - varsling av fornærmede og etterlatte

29. oktober 2012

Høringsfrist 07.12.2012

Fristen er utløpt

Forslaget gjelder varsling av fornærmede eller dennes etterlatte ved endringer i gjennomføring og opphør av dom på tvungent psykisk helsevern.

Departementet foreslår også nye regler om opplysningsplikt for faglig ansvarlig og unntak fra lovbestemt taushetsplikt knyttet til reglene om besøksforbud i straffeprosessloven.  I tillegg foreslås regler om nattelåsing av pasientrom i regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå.

Saksbehandler

stine.tonsaker@legeforeningen.no | Avdeling for Jus og arbeidsliv