Høring - endringer i psykisk helsevernlov - varsling av fornærmede og etterlatte

29. oktober 2012

Høringsfrist 07.12.2012

Fristen er utløpt

Saksbehandler

stine.tonsaker@legeforeningen.no Avdeling for Jus og arbeidsliv