Høring - endringer i psykisk helsevernlov - varsling av fornærmede og etterlatte

29. oktober 2012

Høringsfrist 07.12.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

stine.tonsaker@legeforeningen.no | Avdeling for Jus og arbeidsliv