Høring - forslag til nasjonal kreftstrategi på kreftområdet 2013-2017

22. oktober 2012

Høringsfrist 21.11.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling