Utkast til beskrivelse av ønsket funksjonalitet i EPJ og andre IKT-systemer

18. oktober 2012

Høringsfrist 26.11.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling