Høring - INFOFLYT utvalgets rapport

13. september 2012

Høringsfrist 29.09.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Lars Duvaland Avdeling for jus og arbeidsliv