Høring - utkast til forskrift om krav til kvalitet og humane organser beregnet på transplantasjon

10. juli 2012

Høringsfrist 03.09.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Stadig flere mennesker trenger livreddende organtransplantasjon. I løpet av de siste 50 årene har organtransplantasjon blitt et alminnelig inngrep over hele verden til stor nytte for mange mennesker. Organtransplantasjon er nå den mest kostnadseffektive behandling ved nyresvikt, og det kan være den eneste behandling ved alvorlig lever-, lunge- eller hjertesvikt.

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om utkast til forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet på transplantasjon. Forskriften implementerer Europaparlamentets og rådets direktiv 2010/53/EU.

Stadig flere mennesker trenger livreddende organtransplantasjon. I løpet av de siste 50 årene har organtransplantasjon blitt et alminnelig inngrep over hele verden til stor nytte for mange mennesker. Organtransplantasjon er nå den mest kostnadseffektive behandling ved nyresvikt, og det kan være den eneste behandling ved alvorlig lever-, lunge- eller hjertesvikt.