Høring - utkast til forskrift om krav til kvalitet og humane organser beregnet på transplantasjon

10. juli 2012

Høringsfrist 03.09.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.