Høring - ny turnusordning - forslag til forskrift

25. juni 2012

Høringsfrist 27.08.2012

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring om forslag til nødvendige forskriftsendringer for å innføre ny turnusordning for leger fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse og omsorsgdepartementet foreslår at turnustjenesten blir den første obligatoriske delen av spesialistutdanningen for leger. Tilsettingsprosessen vil i all hovedsak følge arbeidslivets ordinære regler. Stillinger samles og utlyses i en nasjonal løsning, mens tilsetting skjer lokalt i helseforetakene og kommunene.

Departementet foreslår samtidig å flytte autorisasjonstidspunktet for leger med medisinutdanning fra norske universiteter frem til etter bestått medisinsk embetseksamen. I dag gis autorisasjon etter at turnustjenesten er gjennomført.

I høringsbrevet fra Legeforeningen er det redegjort for enkelte særskilte forhold knyttet til forskriften. Det er imidlertidig ønskelig at høringsinstansene gjennomgår hele høringsnotatet og gir innspill på relevante forhold.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling