Høring - ny turnusordning - forslag til forskrift

25. juni 2012

Høringsuttalelse

Last ned vedlegget på høyre side.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling