Høring - Lovforslag om rett til lønn fra arbeidsgiver under ammefri

13. juni 2012

Høringsfrist 07.08.2012

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Liv Marit Fagerli Avdeling for jus og arbeidsliv