Høring - Revisjon av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjensten

08. juni 2012

Høringsfrist 27.06.2012

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har i samarbeid med Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) arbeidet med revisjon av retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Forslag til nye retningslinjer er nå sendt på høring.

Retningslinjene er basert på mange enkeltretningslinjer for vanlige infeksjoner i primærhelsetjensten. De skal også fungere som veileder/oppslagsverk i antibiotikabruk og behandling av infeksjoner i primærhelsetjensten. Se høringsbrev og utkast til retningslinjer fra Helsedirektoratet for utfyllende informasjon.

Saksbehandler

Tor Carlsen | Medisinsk fagavdeling