Høring - Revisjon av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjensten

08. juni 2012

Høringsfrist 27.06.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling