Høring - faglig innhold i ny turnusordning - loggbøker

05. juni 2012

Høringsfrist 06.08.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling