Høring - NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling

29. mai 2012

Høringsfrist 02.09.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gorm Hoel Helsepolitisk avdeling