Høring - NOU 2011:19 Ny våpenlov

23. mars 2012

Høringsfrist 21.05.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Aadel Heilemann Avdeling for jus og arbeidliv