Høring- Forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå

07. mars 2012

Høringsfrist 14.03.2012

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i psykisk helsevernloven.

Det foreslås et nytt kapittel 4A med 14 bestemmelser. Formålet med bestemmelsene er å sørge for tilstrekkelig sikkerhet for pasienter, medpasienter og personell i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Bestemmelsene skal også ivareta samfunnsvernet. Forslaget går i hovedsak ut på følgende:

• Bestemmelser som gir en noe større adgang til å utføre sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger.
• Hjemmel for å etablere en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå innenfor en av de regionale sikkerhetsavdelingene, og at det i en slik enhet gjelder særlige regler om sikkerhetstiltak.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Jus og arbeidsliv